Hemelvaart – Jezus gaat naar Huis

Als Jezus zijn discipelen alles heeft verteld wat ze moeten weten, geeft Hij hen op de Olijfberg bij Jeruzalem Zijn laatste opdracht en aanwijzingen. Voordat ze met de goede boodschap over Jezus de wereld intrekken, moeten ze in Jeruzalem wachten op de komst van de Heilige Geest. Dan zegent Jezus zijn discipelen en wordt Hij voor hun ogen losgemaakt van de aarde, waarna Hij opstijgt naar de hemel. Ze blijven Hem nakijken, totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrok.

Jezus’ reis naar de hemel is een reis naar Huis. Het is ook een overwinningstocht: Jezus heeft de zonde en dood overwonnen aan het kruis. Jezus is nu bij de Vader om altijd voor Zijn gelovigen die op aarde zijn te bidden. Hij regeert daar over alle dingen, en zorgt zo voor de gelovigen. Zij die in Jezus geloven, belijden dat daarom niets hen zal scheiden van de liefde van Christus. In het vaste geloof dat Hij eens wederkomt.

Daarom zijn de discipelen niet verdrietig om het vertrek van Jezus naar de hemel, maar blij. Ze gaan naar de tempel om God te loven en te danken.

4 (80%) 1 vote

<< Terug