Kerst

Er is in de wereldgeschiedenis nauwelijks een belangrijker moment aan te wijzen. Vrijwel elke dag word je er aan herinnerd. Elke keer als je een datum leest of noteert, heb je het indirect over dat ene moment.

Kerst: de geboorte van Jezus, het beginpunt van onze jaartelling.

Op andere plaatsen op de site (God en jij – een boekje open) (Goed en slecht – herstel) is al iets gezegd over de plaats die Jezus inneemt in het christelijk geloof. Op deze pagina gaan we in op de geboorte van Jezus, waarom het nodig was en waarom dit zo’n ontzettend belangrijk moment in de wereldgeschiedenis is.

Waarom was het nodig?

In de wereld om ons heen, maar ook in ons eigen leven zien we elke dag problemen, ellende en onvolmaaktheden. Mensen maken ruzie, niets is perfect. Het lijkt wel of het nooit anders is geweest.

Dit komt, omdat we God niet willen dienen, zoals Hij dat van ons vraagt. Daar is ook niemand vanuit zichzelf toe in staat, want de eerste mensen die God gemaakt heeft – Adam en Eva – hebben de keuze gemaakt om God niet te gehoorzamen. Zo kwam de zonde in de wereld en werd alles onvolmaakt.

Onmiddellijk na de verkeerde keuze van Adam en Eva heeft God beloofd daarin verandering te brengen. Daarvoor heeft Hij het Joodse volk willen gebruiken. Hij beloofde dat uit dit volk de Verlosser geboren zou worden. Deze Verlosser zou wel in staat zou zijn om God helemaal te gehoorzamen, en Hij zou dat bovendien in plaats van anderen doen.

In de loop van de lange geschiedenis van het Joodse volk werd deze belofte herhaald en verduidelijkt.

Vanuit al die beloften leefden mensen in de zekere verwachting dat God eens de Verlosser geboren zou laten worden.

Het heeft heel lang geduurd, voordat de Verlosser werkelijk kwam. In een tijd waarin Romeinen het volk Israël overheersten en de godsdienstige leiding vooral bezig was met regeltjes en wetjes werd Hij geboren. Jezus, Gods Zoon kwam op aarde.

De vervulling

Op Gods moment is er de vervulling van Gods belofte. Een kindje wordt geboren in Bethlehem, in een eenvoudige omgeving. Het wordt in doeken gewikkeld en in een voerbak neergelegd. Een groepje herders vormt de ‘kraamvisite’. Het is bijna een anticlimax: na zoveel eeuwen van geweldige beloften, nu zo’n eenvoudig Kind. Maar toch, in die nederige omgeving ligt daar de beloofde Verlosser uit de hemel.

Gods Zoon?

Dat Jezus geen gewoon mens is, wordt in de Bijbel heel duidelijk:

  • Zijn geboorte werd aangekondigd aan zijn moeder Maria door de engel Gabriël.
  • Hij werd geboren uit een maagd: Maria. Ook Maria zelf wist heel goed dat dat onmogelijk was! Daarom vroeg zij uitleg aan de engel Gabriël. Deze zei het volgende:

‘De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom, dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden.’ (Lukas 1:35)

  • Toen de aanstaande man van Maria erachter kwam dat ze zwanger was, wilde hij haar meteen verlaten. Alleen een goddelijke boodschap via een droom kon hem daarvan weerhouden.
  • De eerste geboorte-aankondiging werd gedaan door een engel aan de herders in de velden.
  • Zijn geboorte werd bejubeld door engelen, het ‘Ere zij God’ galmde over de velden.
  • Wijzen (geleerden of magiërs) uit een ver land kwamen Hem eer bewijzen, aanbidden en geschenken brengen.

Hij is geen gewoon kind, Hij is Gods Zoon!

Wat kwam Hij doen?

In Jezus kwam God als mens naar deze wereld: Hij wilde in ons menszijn delen en ons helemaal gelijk worden. Wat een vernedering voor de Zoon van God! Maar Hij leefde zonder zonden in deze wereld en was volledig gehoorzaam aan God. Dat riep tegenstand op, niet in het minst van de godsdienstige leiders. Het resulteerde in Zijn dood aan het kruis (onder Goede Vrijdag is hier meer over verteld). De dood waarmee Hij betaalde voor de zonden van alle mensen die in geloof tot Hem vluchten.

Daarom vieren we kerstfeest, als herinnering aan de vervulling van Gods belofte. Dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde uit liefde, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

Kerstfeest is een feit waarmee we elke dag worden geconfronteerd. Elke dag schrijf je hoeveel tijd er sinds Zijn komst is verstreken. Erken jij Hem als de Verlosser? Geloof jij in Hem als de Enige Die jou verlossen kan van zonde en onvolmaaktheid? Dan mag je er zeker van zijn, dat Hij ook voor jou naar de aarde kwam!

Volgende feest >>