Tussen Pasen en Hemelvaart

Is er iemand teruggekomen uit de dood? Jezus! Hij heeft de dood zelfs overwonnen. Bij Pasen is hier over verteld. Maar hoe weten we dat zo zeker? Dat weten we uit de periode tussen de opstanding en de hemelvaart. In die veertigdagentijd is Jezus aan heel veel van zijn volgelingen verschenen,  soms wel aan 500 tegelijk. Hij heeft hen onderwijs gegeven en tevens het bewijs geleverd dat Hij echt is opgestaan uit de dood. Met dat onderwijs en dat bewijs – wij hebben Hem gezien! – gaan zij met Pinksteren de wereld in.

4 (80%) 1 vote

<< Terug