Corona

Een klein virus zet heel de wereld op zijn kop! Mensen worden ziek, sommigen zelfs ernstig ziek en sterven. De maatschappij wordt ontwricht: sportclubs en scholen sluiten, de hele economie komt tot stilstand, bijna alle vluchten worden geschrapt en zelfs kerken kunnen niet meer op een gewone manier samenkomen. Wat maakt dit bij je los?

Kwetsbaarheid of veiligheid?
Het Coronavirus laat zien dat wij kwetsbare mensen zijn. In normale omstandigheden lijkt het dat we de natuur kunnen beheersen en alle onveiligheid uit kunnen bannen. Dit virus laat zien dat dit niet mogelijk is: wij beheersen ziektes niet, net zo min als dat we aardbevingen en orkanen beheersen. Maar God wel! Deze wereld is Zijn schepping, die Hij volledig in de hand heeft. Bij Hem is er veiligheid. Hij kan beschermen tegen ziekte en dood. Omdat Jezus door Zijn opstanding de dood heeft overwonnen, beschermt Hij zelfs door de dood heen en geeft eeuwig leven. Geloof in Hem, dan ben je veilig!

Angst of rust?
Het Coronavirus leidt tot angst: zal ik ziek worden? Misschien de mensen van wie ik houd? Dat is een reële angst: veel mensen zullen ziek worden. Ook geloof in God beschermt je niet tegen ziekte. Maar geloof in God geeft je wel zekerheid: Hij leidt je leven en weet wat goed is. Hij geeft rust, zelfs in een tijd vol van angst en onzekerheid.

Gebrokenheid of herstel?
Het Coronavirus laat zien dat we leven in een gebroken wereld, waarin ziektes duizenden levens kunnen eisen. Dat is niet zoals God het bedoeld heeft: God heeft de wereld goed gemaakt. Het is de zonde van de mensen die de goede schepping heeft vernietigd. Maar God werkt aan een plan om de goede schepping te herstellen. Daarvoor is Jezus naar deze aarde gekomen. Hij heeft de zonde van de mensen op zich genomen en gedragen aan het kruis. Hij heeft de dood overwonnen toen Hij opstond uit het graf. Hij heeft beloofd dat Hij terug zal komen en een nieuwe wereld zal scheppen, waarin er geen ziekte meer zal zijn. Een nieuwe wereld, die toegankelijk is door het geloof in Hem!