Is er ook een voorbeeld van hoe je kunt bidden?

In de Bijbel (Mattheüs 6 vers 9-13) noemt Jezus dit gebed op als voorbeeld hoe we kunnen bidden:

 1. Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
 2. Uw Naam worde geheiligd.
 3. Uw Koninkrijk kome.
 4. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
 5. Geef ons heden ons dagelijks brood.
 6. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
 7. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
 8. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
 1. Als eerste noem je Gods naam, als je Hem aanspreekt. Hij is een vader voor degenen die in Hem geloven.
 2. Je bidt er hier om dat God de hoogste eer zal krijgen.
 3. Gods koninkrijk is de hele schepping zoals God die heeft bedoeld, helemaal goed.
 4. Gebed dat de wil van God gedaan zal worden, zodat Gods koninkrijk werkelijkheid wordt.
 5. Een vraag om de dingen die je nodig hebt om vandaag te leven.
 6. Dus zoals jij anderen vergeeft, vraag je God om ook jou je zonden te vergeven.
 7. Je vraagt om beschermd te worden tegen omstandigheden die je tot zonde verleiden.
 8. Erkenning van Gods macht en regering.
<< Terug