Is Jezus wel echt opgestaan uit de dood?

Dat Jezus inderdaad is opgestaan uit de dood, weten we allereerst omdat het graf leeg was op Paasmorgen, ondanks dat soldaten er de wacht hielden. Op veronachtzaming van hun taak stond de doodstraf. Diefstal van het lichaam van Jezus ligt dus niet voor de hand. Wat zou bovendien het motief zijn van een stelletje bange discipelen, die zich verstopten uit angst voor de Joodse Raad? Juist de opstanding is de oorzaak van het feit dat deze bange mensen van de ene op de andere dag (met Pinksteren) voluit gingen getuigen en hun leven ervoor over hadden. Een ander argument is dat er geen grafcultus ontstond, wat juist te verwachten zou zijn als Jezus in het graf was gebleven.

In de tweede plaats is Jezus na Zijn opstanding aan veel mensen verschenen. Allereerst aan vrouwen. Dat is bijzonder te noemen, want vrouwen werden in die tijd als onbetrouwbare getuigen beschouwd. Als de discipelen dit allemaal zouden hebben verzonnen, dan was dit niet in hun fantasie opgekomen.

De verklaring van de verschijning als hallucinaties is ongeloofwaardig, omdat Jezus aan heel veel mensen verschenen is. Bovendien verklaart dit niet dat het graf leeg was. Deze argumenten samen zorgen voor een sterk historisch bewijs van de opstanding van Jezus uit de dood.

<< Terug