wereld

Wanneer ben je echt gelukkig?

Echt geluk is duurzaam! Daarom kun je van de dingen van deze wereld niet echt gelukkig worden. Het plezier van deze aarde kan je hart niet vervullen: het laat je hart leeg. Van veel oppeppers – zoals alcohol en drugs – word je uiteindelijk zelfs alleen maar ongelukkig als de kick verdwenen is. En aards geluk verlies je altijd bij de dood.

Echt gelukkig ben je daarom alleen als je God kent, dient en liefhebt. Dan ben je in dit leven gelukkig: de vrede en vreugde van God overtreft al het aardse geluk. En na dit leven zul je dan nog veel gelukkiger zijn.

Bestaat God wel, je kunt hem toch niet zien?

God bestaat zeker! Maar Hij bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft.

Dat is één manier, waarop we er zeker van kunnen zijn dat God bestaat: Hij heeft in de schepping zichzelf laten zien. In het bijzonder in de mens, die naar het beeld van God geschapen is. God heeft zich ook meer persoonlijk laten zien aan heel veel mensen in de geschiedenis. De Bijbel doet verslag van deze openbaringen van God.  Het meest direct heeft God zich laten zien in Jezus. Hij is Gods Zoon, en in Hem heeft God zich in menselijke gedaante getoond.

Ook  nu nog laat God Zijn aanwezigheid merken aan ieder die Hem zoekt.

Waarom moeten Christenen zich aan zoveel regels houden?

Overal in de wereld zijn regels. Die zijn er niet om ons ongelukkig te maken, maar hebben dezelfde functie als de regels in het verkeer: ze beschermen tegen gevaar. Daarom geeft ook God regels: God wil graag dat je gelukkig wordt; jij en alle andere mensen.

Sommige regels zijn er om je tegen jezelf te beschermen, andere regels om de mensen tegen elkaar te beschermen, zodat de wereld leefbaar blijft.  Maar we hebben in deze samenleving niet alleen met elkaar te maken, maar vooral ook met God. Dat maakt, dat er bij alle beslissingen nog met een ándere werkelijkheid rekening gehouden moet worden. We moeten niet alleen denken: ‘hoe houden we het met elkaar leefbaar?’, maar we moeten ook overwegen: ‘hoe wil God dat we leven?’.

Wel moeten we nog twee kanttekeningen maken:

  1. Het kan er soms op lijken dat christenen extreem veel meer regels hebben dan anderen; maar in de praktijk heeft iedereen veel regels. Alleen kunnen ze voor een christen soms principiëler liggen (omdat ze met zijn diepste geloofsovertuiging te maken hebben), en zal hij ze daarom soms duidelijker verdedigen.
  2. Al zijn er in het christendom regels, deze vormen niet het doel. Het doel is, dat wij mensen God zouden kunnen liefhebben en onze naaste als onszelf. Vergelijk het met een weg met reflectorpaaltjes: die staan er alleen, om duidelijk te maken waar de weg is, zodat je weet waar je rijden moet.