zonde

Wat is zonde?

Zonde betekent het doel missen. Het doel waarvoor je bestaat. God heeft je gemaakt als Zijn evenbeeld. Hij is alleen maar goed. Zo zijn wij mensen dus ook bedoeld. En alles wat daar niet bij past is zonde.

Kan mijn relatie met God weer hersteld worden?

Zeker kan dat en God wil dat ook. Maar dat betekent dat je ook onder ogen moet zien wat je allemaal fout hebt gedaan. En erkennen dat je straf verdiend hebt en vergeving nodig hebt, omdat je het zelf niet meer recht kunt breien. Vragen om genade, terwijl je weet dat je daar geen enkel recht op hebt valt niet mee, want God is namelijk ook heel rechtvaardig: wie iets fout heeft gedaan, heeft straf verdiend. Maar gelukkig is Hij zó liefdevol, dat Hij voor ons een uitweg heeft gecreëerd. God heeft Zijn Zoon Jezus gestraft, voor alle zonden van de mensheid. Op die manier kan en wil Hij je dus genade geven als jij Hem daar oprecht om vraagt!

Hoe word je echt gelukkig?

Om echt gelukkig te worden, moet de relatie met God hersteld worden. Onze relatie met God is verstoord. Ons leven is niet op God gericht, maar op onszelf. Dat is de kern van zonde. Het zal je zelf nooit lukken om je aan de greep van de zonde te ontworstelen. Daarom heeft God ingegrepen: Hij heeft Zijn Zoon Jezus naar deze aarde gestuurd. Jezus is de Redder van de zonde en door het geloof in Hem wordt de relatie met God weer hersteld.

Wie is Jezus?

Jezus is de Zoon van God en daarom is Hij Zelf ook God. Door een wonder werd Hij – zonder menselijke vader – geboren als mens uit Zijn moeder Maria. 33 jaar heeft Hij op aarde geleefd en geleden, om uiteindelijk, vrijwillig aan het kruis te sterven. Na drie dagen stond Hij op uit de dood, om vervolgens na veertig dagen terug te gaan naar de hemel. Daar is Hij nu nog steeds, totdat Hij weer terugkomt om de wereld te oordelen.