Waarom moest Jezus aan het kruis sterven?

Het was belangrijk, dat Zijn dood door het wettig gezag werd bevolen én door de mensen kon worden gezien. In die tijd mocht alleen de Romeinse overheid iemand laten kruisigen, een straf die overigens ook alleen door de Romeinen werd uitgevoerd. Maar veel belangrijker nog is dat de kruisdood door God was vervloekt. Alleen vervloekten werden aan een hout gehangen, als toonbeeld dat zij noch op de aarde, noch in de hemel thuishoorden. Dat Jezus deze straf wilde ondergaan, tekent de ernst van Gods toorn over de zonde.

<< Terug