Waarom moeten Christenen zich aan zoveel regels houden?

Overal in de wereld zijn regels. Die zijn er niet om ons ongelukkig te maken, maar hebben dezelfde functie als de regels in het verkeer: ze beschermen tegen gevaar. Daarom geeft ook God regels: God wil graag dat je gelukkig wordt; jij en alle andere mensen.

Sommige regels zijn er om je tegen jezelf te beschermen, andere regels om de mensen tegen elkaar te beschermen, zodat de wereld leefbaar blijft.  Maar we hebben in deze samenleving niet alleen met elkaar te maken, maar vooral ook met God. Dat maakt, dat er bij alle beslissingen nog met een ándere werkelijkheid rekening gehouden moet worden. We moeten niet alleen denken: ‘hoe houden we het met elkaar leefbaar?’, maar we moeten ook overwegen: ‘hoe wil God dat we leven?’.

Wel moeten we nog twee kanttekeningen maken:

  1. Het kan er soms op lijken dat christenen extreem veel meer regels hebben dan anderen; maar in de praktijk heeft iedereen veel regels. Alleen kunnen ze voor een christen soms principiëler liggen (omdat ze met zijn diepste geloofsovertuiging te maken hebben), en zal hij ze daarom soms duidelijker verdedigen.
  2. Al zijn er in het christendom regels, deze vormen niet het doel. Het doel is, dat wij mensen God zouden kunnen liefhebben en onze naaste als onszelf. Vergelijk het met een weg met reflectorpaaltjes: die staan er alleen, om duidelijk te maken waar de weg is, zodat je weet waar je rijden moet.
<< Terug