Wat heb ik aan Jezus’ dood en opstanding?

Dat is de belangrijkste vraag en de kern waar alles om draait. Ook al zijn we ervan overtuigd dat Jezus heeft geleefd, en na de dood is opgestaan, dat zorgt niet voor verzoening met God. Het komt aan op het beseffen en inleven van onze eigen schuld tegenover God en het zien en geloven van Jezus’ liefde voor zondaren, Die onze straf wilde dragen. Kijk om je heen en in je eigen hart, en zie dat je in deze wereld een arm en leeg leven hebt. Een wereld in ellende, geen vrede te vinden, geen bevrediging in wat je ook maar doet. En kijk dan eens welke vrede Jezus je wil geven. Wat Hij tegen de gekruisigde naast Hem zei, zegt Hij ook tegen jou. Geloof in Hem Die gezegd heeft dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij alleen is de toegang tot God de Vader in de hemel. Hij stelt geen voorwaarden. Vertrouw op Hem!

<< Terug