Welkom op onze website

25 en 26 december vieren we het Kerstfeest. Klik hier voor meer informatie over het Kerstfeest!

Waarom mag je er zijn? Waarvoor? Waarom niet blijvend?
Vragen die je misschien zullen verbazen.
Zijn daar wel antwoorden op?
Die vragen hebben wij ook. Vandaar het zoeken naar antwoorden, waar jij mogelijk ook iets aan hebt. Antwoorden die wij door willen geven via deze site “Zien en geloven”.
Zien en geloven wil ons bij het zoeken een richting wijzen. Midden in het leven en tegelijk de blik richten op meer dan alleen het hier en nu. Vandaar!

Om die weg te gaan is de site ingedeeld in vijf thema’s:

God en jij: Wie is God en wie ben jij?
Goed en slecht: Ben je goed of slecht? Hoe kan het goed komen?
Geloven: Wat is geloven? Wat geloven christenen?
Leven met God: Wat betekent het om God te kennen en met Hem te leven?
Feesten: Komen en gaan: hoe dood weer leven wordt.
Jouw vragen: reeds gestelde vragen; ruimte voor jouw vragen.

Op de volgende pagina’s willen wij in het kort de boodschap van de Bijbel met je delen.
Om ook zicht te krijgen op ‘niet zien en toch geloven’.
Dat roept ongetwijfeld veel vragen op. Wij zijn benieuwd naar jouw vragen. Stel ze gerust!