Wat weten we van God?

God is volmaakt: Hij is helemaal goed en zonder fouten. God is almachtig: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en door Zijn kracht onderhoudt Hij die nog steeds. God is rechtvaardig: Hij haat al het kwaad en zal het straffen. God is ook heilig: in Hem is geen enkele zonde. Ten slotte, God is liefde: Hij houdt zoveel van de mensen dat Hij hen wil redden van het kwaad waarvoor zij zelf gekozen hebben, door Zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden.

Was deze informatie duidelijk?

<< Terug