Als buitenkerkelijke zou ik graag eens een dienst van uw kerkgenootschap willen bezoeken, uit nieuwsgierigheid…

Als buitenkerkelijke zou ik graag eens een dienst van uw kerkgenootschap willen bezoeken, uit nieuwsgierigheid…

Als buitenkerkelijke zou ik graag eens een dienst van uw kerkgenootschap willen bezoeken, uit nieuwsgierigheid. Mijn vraag aan u is of dit geen banale (beweeg)reden is, dit te doen. Online al veel preken mogen beluisteren, dit voelt veilig en een buitenstaander ben je nooit op die manier. Het lijkt me een moeilijke stap: meezingen, – bidden lijkt me als niet gelovige ongepast en hypocriet, en dat weerhoudt me, mijn “nieuwsgierigheid” gestand te doen.

Hartelijk dank voor je vraag en de openheid waarmee je deze stelt. Je geeft aan dat je als ‘buitenkerkelijke’ graag eens een dienst wilt bezoeken. Voordat ik op je vraag zelf in ga is het goed om te weten: Wees van harte welkom in een kerkdienst! Wij hebben de kerkdiensten juist gekregen om te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft vanuit de Bijbel. Door te luisteren, wil God onze belangstelling wekken en nieuwsgierigheid verdiepen. Door de preken, het bidden en zingen, geeft Hij zo vaak antwoorden op de vragen die in je hart kunnen leven. Bestaat er wel een God? En als God dan bestaat, waarom gebeurd er dan zoveel onrecht in deze wereld? Kom je werkelijk zonder Jezus te kennen, de hemel niet in als je sterft? Zoveel vragen die om een antwoord vragen.

Is nieuwsgierigheid dan een ongepaste beweegreden om een kerkdienst bij te wonen? Zeker niet, kom maar gerust en luister maar. Heel begrijpelijk dat je er wat tegen op kunt zien als je onbekend bent met de gewoonten en tradities die er tijdens een kerkdienst zijn. Laten die je niet tegenhouden, luister zo’n eerste keer alleen maar.

Wat het zingen betreft, als mensen in de kerk je geen psalmboek aanbieden, mag je er gerust om vragen of je van iemand een psalmboek mag lenen. (Misschien goed om te weten: er is altijd een gastheer, de ‘koster’, herkenbaar aan zijn plaats bij de ingang en een zwart kostuum. Hij kan je een psalmboek lenen en je ook een plaats wijzen). Dan kun je in ieder geval meelezen, ook al zing je zelf niet mee. Wat we nogal eens merken is dat mensen die niet gewend zijn om te zingen, het zingen toch als rijk ervaren en daarom alsnog inzetten met de gemeente. Is dat hypocriet? Veel van de psalmen die we zingen, verwoorden juist onze gevoelens, verlangens en onze twijfel. Daar wil God het antwoord op zijn en een antwoord op geven.

Als het om het bidden gaat, luister maar mee als je met de gemeente ook je handen vouwt en ogen sluit. Luisteren hoe mensen het contact met God zoeken, hun verkeerde dingen Hem belijden en vergeving daarvoor bij Hem zoeken. Zo meeluisteren dat is niet ongepast, maar kan juist tot zegen voor je zijn als je mag bemerken hoe de omgang met God mag functioneren.

Van harte hoop ik dat deze reactie mag bijdragen dat niets je zal weerhouden om een kerkdienst te bezoeken en het kerkbezoek ook voor jou een levende ontmoeting met God mag zijn.