Bestaat God?

Bestaat God?

Ja, God bestaat!

Heb je wel eens naar de sterren gekeken met de gedachte, dat er misschien wel geen God is? Liet je de gedachte op je  inwerken? Dan voelde je, dat wij ergens op een speldenknop in  een onmetelijk heelal zweven, zonder dat duidelijk is waar het heen gaat. Voor ieder mens een verbijsterende gedachte... Geen wonder dat wetenschappers koortsachtig zoeken naar ‘buitenaards leven’. Want anders is het wel ontstellend eenzaam.

Als je leven een chaos is terwijl er geen God zou zijn? Dan denk je verbitterd terug aan hoe vreselijk het was, dan kijk je om je heen hoe donker het is, dan denk je vooruit en vraag je af: wat heeft het allemaal voor zin? Voor veel mensen alledaagse werkelijkheid... Niet verbazend dat de ggz volloopt.

Als je hard werkt en veel rijkdom gekregen hebt, terwijl er geen God zou zijn? Je kunt dan wel je best doen om veel te genieten, maar het helpt je niet. Gezondheid en liefde kun je niet kopen, je bezit kun je niet vasthouden, de diepste vragen blijven onopgelost. Begrijpelijk dat zingevingscursussen als paddenstoelen uit de grond rijzen.

Als de ontwikkelingen doorgaan zoals ze nu gaan zonder dat er een God is? Je vraagt je af wat voor klimaatrampen we nog te verwachten hebben, hoe de vrede in de wereld nog een beetje bewaard kan blijven, of de kunstmatige intelligentie ooit de volledige controle gaat overnemen. Velen kennen die vragen maar hebben geen idee van een antwoord. Daardoor ligt in onze samenleving dicht onder de oppervlakte veel angst.

Maar wat nu, als er wél een God is?

Dan zijn niet alle vragen ineens opgelost. Sommige vragen worden juist dieper; we zullen die nog wel tegenkomen. Dan is ook niet ineens alles fijn. Sommige dingen zijn juist minder prettig; voor sommigen een reden om niet in God te willen geloven (Ps. 14:1).

Het is alleen wel zo, dat alle hiervoor beschreven situaties dan in een heel ander licht komen te staan. Hier is de basis van het Evangelie: er is een God, vast en zeker. De Bijbel begint bij God (Gen. 1:1), de werkelijkheid begint bij God (Joh. 1:1) en het echte geluk begint bij God (Joh. 17:3). Zonder God was er geen hoop, zonder God waren er geen echte antwoorden.

Trouwens, zonder God was er niets, alles komt uit Hem voort (Hand. 17:25, Rom. 11:36). Als er geen God was, waar zou alles dan vandaan gekomen zijn? Als God niet bestond, konden wij niet eens denken. Natuurlijk zoekt men daar wel verklaringen voor, maar op belangrijke punten schieten die tekort. Terwijl die raadsels juist heel goed van antwoord worden voorzien als we wél erkennen dat God bestaat:

1. Het bestaan op zich. Alles wat bestaat, heeft een begin en is ergens uit voortgekomen. De kip kwam uit het ei, het ei uit een andere kip. Wat was dan het allereerste, waar kwam de eerste kip vandaan, waar komt het heelal vandaan? Er moet iets zijn dat zonder begin is, iets dat eeuwig is. Dat is God. Hij is de enige Verklaring voor het bestaan van het heelal (Openb. 4:11).

2. Het bestaan van leven. Er bestaat niet alleen dode materie (zoals stenen) maar ook levende. Organismen die zich voortplanten, op een ongelofelijk complexe manier. Waar komt het leven vandaan – terwijl wij nog niet eens het leven vast kunnen houden? Er moet een ‘Levensbron’ zijn (Ps. 36:10).

3. Het bestaan van informatie. Eén van de geheimen achter de voortgang van het leven is de (erfelijke) informatie. Informatie is geen materie, maar wat is het wel? En hoe kan het, dat de erfelijke informatie zo nauwkeurig aansluit bij de bijbehorende levensvormen? Er moet een ‘Informatiebron’ zijn.

4. Het bestaan van personen. Mensen hebben iets bijzonders ten opzichte van dieren, namelijk een persoonlijkheid en een zelfbewustzijn. Mensen zijn een ‘ik’, en tegelijk aangelegd op elkaar. Wat is toch eigenlijk die verbondenheid, en waar komt ze vandaan? Ze zijn aanwijzingen voor een grote ‘Ik’, een Persoon Die weet wat liefde is (1 Joh. 4:16).

5. Het besef van goed en kwaad. In iedere tijd en cultuur zijn andere wetten, maar overal zijn wetten. Over de hele wereld hebben mensen een geweten en wordt beseft dat het uitmaakt of je goed doet of verkeerd. Dit wijst op een Bron van de moraal (Rom. 2:14).

Wie is dan deze God?

Al deze aanwijzingen voor het bestaan van God zien wij om ons heen, in de natuur, in de mensheid. Maar ze roepen tegelijk een vraag op, namelijk Wie toch deze God is. Want hoe duidelijk Hij ook zichtbaar is voor degene die wil zien, Hij is toch ook een geheim. Hij is, om zo te zeggen, de verborgenheid achter alles, maar komt Hij ook tevoorschijn, maakt Hij Zich ook bekend?

Jazeker! Trouwens, uit de natuur krijgen we al een indruk Wie Hij is. Hij is een altijd bestaand en super machtig Wezen (Rom. 1:20), maar toch niet onpersoonlijk. Hij is dus een eeuwige Persoon met een onbevattelijke intelligentie, Die bepaalt wat goed en fout is.

Kunnen we met Hem ook een persoonlijke relatie hebben? Ja, alleen al het bestaan van menselijke relaties wijst ons daarop. En in je eigen hart voel je misschien ook wel de behoefte daaraan. Als het toch eens zo is, dat de allermachtigste Persoon van het heelal jou persoonlijk kent...! Maar vanuit de natuur alleen kun je daar geen idee van hebben. Je kunt Hem wel bewonderen maar niet liefhebben. Toch kan dat wel! God heeft Zichzelf nog veel duidelijker bekend gemaakt in de Bijbel. Dat is het belangrijkste middel om een scherper zicht te krijgen op Wie God is en hoe je met Hem echt in contact kunt komen.

Wil jij meer lezen over deze God? Vraag dan een gratis bijbel aan!

Gratis bijbel aanvragen

Heb je nog geen Bijbel in huis? Vraag er gratis één aan!