Wat betekent de kinderdoop?

Wat betekent de kinderdoop?

De doop is een bijbelse instelling. Jezus heeft Zijn discipelen de opdracht gegeven het Evangelie te verkondigen én te dopen in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Nieuwe Testament lezen we dat als een vader van een gezin tot geloof kwam zijn hele gezin werd gedoopt. Daaruit zien we dat ook kinderen werden gedoopt.

In de doop beeldt God Zijn belofte af en bevestigt Hij deze belofte ook, namelijk dat Hij vergeving van zonde zal geven aan de berouwvolle zondaar, die tot Hem de toevlucht neemt. Dat geldt ook voor kinderen: ook voor hen bevestigt de doop Gods belofte, dat zij zeker vergeving ontvangen, zo vaak ze, wanneer dan ook, met berouw tot Hem vluchten. Het water van de doop beeldt uit hoe God geestelijk de ziel wast van alle zonden.

Een voorbeeld kan dit misschien verduidelijken: je kunt de doop vergelijken met een waardebon. De doop is Gods ‘waardebon van de vergeving van al je zonden’. Door berouw en geloof in Jezus Christus ‘wissel’ je deze ‘waardebon’ in bij God en ontvang je vergeving van al je zonden.