God en jij

God en jij

Een boekje open

Dan moeten we wel eerst een ‘boekje over ons opendoen’. Wil je meelezen? De eerste mensen op deze wereld woonden in het paradijs. Zij waren daar volmaakt gelukkig. Ze hadden innig contact met God en dienden Hem. Maar, helaas, ze wilden niet meer luisteren naar wat Hij met hen had afgesproken. Zonde noemt de Bijbel dat. Door deze zonde is alle pijn, ellende en ongeluk in de wereld gekomen. In die wereld leven wij, jij en ik. Als mensen die niet zomaar willen luisteren naar God. Mensen die het opnieuw moeten leren om te luisteren naar onze Schepper. Of is dat bij jou anders?

Het Boek

De Bijbel, het Boek waaruit we al iets hebben verteld, is het betrouwbare Woord van God. Lees met ons mee over hoe Hij de mens niet aan zijn lot heeft overgelaten. In het Oude Testament – het eerste deel van de Bijbel – wordt beloofd dat Jezus Christus, Gods Zoon, in onze wereld zou komen. Hij zal de relatie tussen God en mens herstellen. De vervulling van die belofte lezen we in het Nieuwe Testament. Hij is gekomen, de Redder van de wereld. Wie in Hem gelooft zal echt gelukkig worden.

… en voor jou?

We worden niet automatisch verlost. De wereld waarin Jezus leefde heeft dat al laten zien. Een groot deel van de mensen wilde niets met Hem te maken hebben. Dat Hij zieken genas en veel goed deed vond men prima, maar dat Hij de relatie tussen God en mens zou herstellen, was nergens voor nodig. Dat konden ze zo nodig wel zelf. Ze geloofden niet in Jezus als de Redder. Dat ongeloof is nog springlevend. Dat ongeloof is ook zonde, omdat we ons niet schuldig voelen ten opzichte van God. Maar dat verandert als je wel gelooft. Dan heb je het diepe besef dat je God verdriet hebt gedaan, dat je het zelf niet goed kunt maken en dat je vergeving nodig hebt. En dat Jezus deze vergeving heeft verdiend en zo onze Verlosser is. In het leven van de gelovige krijgt het berouw wel een plaats in het gebed met de vraag om vergeving. God verhoort dat genadig om Jezus. Want Jezus redt ons door het geloof in Hem, de Zoon van God (Johannes 3:36). Dan is de relatie heel persoonlijk hersteld tussen God en jou.

Wil jij hier een gesprek over aangaan, of jouw vraag over stellen?

Laat het ons weten

Je bepaalt zelf hoe: bijv. per mail, telefoon of tijdens een persoonlijk gesprek.

Wil je meer weten over de Bijbel en het christelijk geloof?

Bijbelcursus aanvragen

Graag bieden we je de online Bijbelcursus De Brug aan! In deze Bijbelcursus gaat het over bruggen en over dé Brug. In tien lessen openen we samen de Bijbel en ontdekken de kern van het christelijk geloof. Het gaat over God en mens, Bijbel en geloof, leven en dood. We ontmoeten Jezus Christus als de Brug tot het leven. Voor de vragen die je mogelijk hebt, zoeken we in de Bijbel naar antwoorden.