Ik heb Jezus al duizend keer gevraagd zich aan mij kenbaar te maken. Hij zwijgt echter in alle talen.

Ik heb Jezus al duizend keer gevraagd zich aan mij kenbaar te maken. Hij zwijgt echter in alle talen.

Het is een verschrikkelijke ervaring als je Jezus al duizend keer hebt gevraagd om Zich kenbaar te maken en Hij zwijgt in alle talen. Tegelijkertijd ook heel herkenbaar. Ook voor gelovigen kan het een worsteling zijn: hoe hoor je de stem van Jezus?
 
Er kunnen minstens twee redenen zijn, dat je niet hebt ervaren dat Jezus zich kenbaar aan je heeft gemaakt. Het zou kunnen zijn dat je een bepaalde voorstelling van Jezus’ openbaring hebt waar Jezus niet aan voldoet. 

Als je bijvoorbeeld verwacht dat je net zo’n verschijning zult krijgen van Jezus als Paulus op weg naar Damascus – die Jezus zag in een stralend licht, met het geluid van donderslagen -, dan moet ik je teleurstellen, omdat dit een heel ongebruikelijke manier voor Jezus is om Zich bekend te maken. Om de eenvoudige reden dat Hij Zich normaal gesproken kenbaar maakt in Zijn Woord, de Bijbel. De beste manier om in contact te komen, is door het lezen van de Bijbel. Heel aandachtig en zorgvuldig lezen in de Bijbel in het besef dat Jezus hier aan het woord is, heeft miljoenen mensen tot de persoonlijke ontmoeting met Jezus geleid, zodat het licht van het evangelie in het hart scheen en zij verzekerd werden dat Jezus leeft. Dat geldt niet minder ook voor het horen van de verkondiging van het evangelie in de kerk, waar de Bijbel wordt uitgelegd en op deze tijd wordt toegepast. Jezus is juist daar aanwezig!
 
Het kan ook zijn dat je al wel begonnen bent met het lezen van de Bijbel of het bezoeken van kerkdiensten, maar dat je het gevoel hebt dat je Jezus daar nog niet in hebt ontmoet. Ik zou bidden om de Heilige Geest en dan volhouden in het luisteren naar Jezus’ stem in de Bijbel. Onderwijl kun je je afvragen waarom Jezus je laat wachten. Misschien heb je Hem wel heel veel verdriet gedaan en wil Hij dat je dat eerst beseft, voordat Hij Zich in Zijn Woord aan jou laat kennen. In ieder geval, het is de moeite van het wachten waard. Wie Jezus eenmaal heeft ontmoet, is zekerder dan zeker van Hem en wil nooit meer zonder Hem.