Is Jezus uit de dood opgestaan?

Is Jezus uit de dood opgestaan?

Jezus is opgestaan uit de dood. Er zijn argumenten voor deze overtuiging te geven. Het belangrijkste is wel dat er een leeg graf was in combinatie met de verschijningen van Jezus.

Als er alleen een leeg graf was, is het voorstelbaar dat het lichaam van Jezus is gestolen. Als iemand dan het lijk van Jezus tevoorschijn zou halen, zou dat natuurlijk het beste bewijs zijn dat het hele christelijke geloof een grote fantasie is. Niemand heeft het lijk van Jezus ooit laten zien, maar dan nog is het mogelijk dat het lichaam van Jezus ergens verstopt is, en inmiddels is vergaan. Maar dan het tweede punt, de verschijningen van Jezus. Hij verscheen aan Zijn discipelen die er niets van konden geloven dat Jezus was opgestaan. Het paste namelijk niet in hun theologie. Voor hun besef was iemand die aan het kruis was gestorven door God prijsgegeven en God nam daar afstand van. Een profeet van God kon elke dood sterven, behalve de kruisdood. Nu was Jezus de kruisdood gestorven, dat betekent dat God het etiket ‘vervloekt’ op Jezus plakte. Dan is het niet voor te stellen dat God Jezus opwekt uit de dood en Hem daarmee rechtvaardig verklaart. Tegen hun theologische overtuigingen in, zijn deze discipelen van Jezus overtuigd van de opstanding van Christus. Ze hebben er alles voor over, zelfs hun leven. Dit is absoluut geen ‘wishful thinking’, maar dit pleit ervoor dat ze werkelijk Jezus hebben ontmoet. Als we alleen de beschrijving van deze ontmoetingen met Jezus zouden hebben, zouden we kunnen denken dat het hallucinaties waren, maar in combinatie met het lege graf is het geloof in de opstanding van Jezus Christus een heel sterke zaak.

 
Ik besef dat ik hiermee geen bewijs heb geleverd, maar voor een gelovige zijn dit wel krachtige uitroeptekens achter de opstanding van Christus. De echte ontmoeting met de levende Christus gaat dieper. Die ontvangen we door het lezen in de Bijbel. Door de Heilige Geest horen we de stem van de levende Christus in de Bijbel, zodat we zekerder dan zeker zijn dat Jezus leeft. Daarom, luister naar de stem van Jezus in de Bijbel!