Is Jezus’ wederkomst aanstaande?

Is Jezus’ wederkomst aanstaande?

‘Wederkomst’, wat betekent dat eigenlijk? Jezus komt terug. Hij is al een keer gekomen (Kerst). Nadat Hij is opgestaan uit het graf (Pasen), is Hij nog 40 dagen op aarde gebleven. Daarna is Hij teruggegaan naar Zijn Vader (Hemelvaart). Daar is Hij nu nog steeds. Hij zorgt er voor heel Zijn kerk. Blijft Hij daar? Nee, Hij heeft beloofd dat Hij weer terugkomt. Het betekent: ‘Ik kom er aan, Ik ben me aan het voorbereiden om terug te komen.’ Hij wil dat Zijn gelovigen ieder moment klaar staan om Hem te ontmoeten.

 Christenen hebben Hem alle eeuwen door verwacht. Ook mensen die nu al lang gestorven zijn verwachtten de wederkomst op heel korte termijn. Hebben zij zich vergist? Nee, de Heere Jezus heeft namelijk gezegd: ‘Ik kom spoedig’. Dat betekent niet persé ‘binnen een paar jaar’. Het betekent: ‘Ik kom er aan, Ik ben me aan het voorbereiden om terug te komen.’ Hij wil dat Zijn gelovigen ieder moment klaar staan om Hem te ontmoeten.
 
Eén van de onderdelen daarvan is, dat je let op tekenen die aangeven dat Zijn komst aanstaande is. De Heere Jezus heeft aan Zijn discipelen verteld dat er bijzondere dingen zullen gebeuren (vlak) voordat Hij wederkomt. In Mattheüs 24 lezen we daarover.
 
Hij zei toen allereerst dat er heel veel verwarrende dingen zullen zijn, die ons wel alert moeten maken. Maar die kenmerken willen nog niet per se zeggen dat het echt bijna zo ver is.
 
Oorlogen.
Hongersnoden.
Natuurrampen.
Maar er zijn ook tekenen, die juist aangeven dat Zijn wederkomst echt aanstaande is:
 
Misvorming van het Evangelie.
Heftige christenvervolging.
Verkilling van de liefde.
Wereldwijde Evangelieprediking.
Bijzondere gebeurtenissen in Israël.
Je zult vast wel iets van deze dingen herkennen in het dagelijkse nieuws. Nog nooit was de christenvervolging zo heftig en wereldwijd als nu. Nog nooit is de Bijbel in zo veel talen vertaald. De gebeurtenissen rondom het volk en het land Israël zijn uniek in de wereldgeschiedenis.
 
Jezus zegt: “Wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.” Toch weten we niet exact wanneer dat zal zijn. Of over hoeveel jaar het zal zijn. Jezus zegt: “Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.”
 
Deze dag is een dag van verlossing voor alle gelovigen. Maar het is ook een dag van vonnis voor alle ongelovigen. Daarom eindigen we met een citaat uit Mattheüs 24:
 
“Alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.”