God en jij

God

God was er al voordat er leven op aarde was. Wij kwamen daarna. Als God er niet is, zijn wij er ook niet. Hij is de Schepper van alles wat leeft, van tijd en ruimte.
Dat lezen wij in Zijn Boek, de Bijbel. Wij zien dat ook in de dieren- en plantenwereld, alles wat leeft op het land en in de zee. Kijk omhoog: zie de zon, de maan en de sterren in het eindeloze heelal. Let op het ritme van dag en nacht, eb en vloed. In die onmetelijkheid mag je Gods grootheid, wijsheid en almacht zien en weten dat Hij er is. Maar erken je dat ook?

Jij

Ook jij bent door God gemaakt. Hij wil dat je gelukkig bent. Maar misschien ben jij helemaal niet gelukkig. Het gevoel van geluk wisselt en gaat voorbij. Toch?! Het echte geluk is niet iets wat je zelf kan maken. Het ware geluk wordt je geschonken door de Ander. Alleen God schenkt het ware geluk. Hij is degene die ons echt gelukkig kan maken. God wil ons laten zien waar het om gaat in ons leven. Daar wil je toch meer over weten?

Een boekje open

Dan moeten we wel eerst een ‘boekje over ons opendoen’. Wil je meelezen?

De eerste mensen op deze wereld woonden in het paradijs. Zij waren daar volmaakt gelukkig. Ze hadden innig contact met God en dienden Hem. Maar, helaas, ze wilden niet meer luisteren naar wat Hij met hen had afgesproken. Zonde noemt de Bijbel dat. Door deze zonde is alle pijn, ellende en ongeluk in de wereld gekomen. In die wereld leven wij, jij en ik. Als mensen die niet zomaar willen luisteren naar God. Mensen die het opnieuw moeten leren om te luisteren naar onze Schepper. Of is dat bij jou anders?

Het Boek

De Bijbel, het Boek waaruit we al iets hebben verteld, is het betrouwbare Woord van God. Lees met ons mee over hoe Hij de mens niet aan zijn lot heeft overgelaten. In het Oude Testament – het eerste deel van de Bijbel – wordt beloofd dat Jezus Christus, Gods Zoon, in onze wereld zou komen. Hij zal de relatie tussen God en mens herstellen. De vervulling van die belofte lezen we in het Nieuwe Testament. Hij is gekomen, de Redder van de wereld. Wie in Hem gelooft zal echt gelukkig worden.

Volgende thema >>