Waarom is het geloof in Jezus het ware geloof?

Waarom is het geloof in Jezus het ware geloof?

Wat kan het moeilijk zijn: diep geloven dat je echt bij Jezus moet zijn, en tegelijk bang zijn dat je je vergist. Of menen dat er wel een God moet zijn, maar niet weten Wie Hij precies is. Wat moet je dan?

 1. Nederigheid: bedenk dat je het niet zelf kunt bedenken, maar dat je het van God Zelf moet leren.
 2. Openbaring: Hij laat weten Wie Hij is door Zijn openbaring: (1) de Bijbel en (2) Jezus Christus.
 3. Gebed: vraag in gebed aan God om helderheid en zekerheid.
 4. Ervaring: zoek ernaar dat je God persoonlijk kent, dat je ervaring met Hem krijgt, door uit de Bijbel, Zijn Woord, te lezen.
 5. Aanvullend: er kunnen extra zaken zijn die je bevestiging geven van de waarheid van het christelijk geloof, en die je kunnen helpen om dit anderen duidelijk te maken.

Het is opvallend, dat je twee tegengestelde gevoelens hebt: aan de ene kant geloof je het met hart en ziel, en kun je het niet kwijt. Aan de andere kant zijn er twijfels en ben je bang dat je je misschien toch vergist. Dit is herkenbaar. In onze tijd worden we geconfronteerd met zó veel verschillende opvattingen. Waarom zou ik dan precies gelijk hebben. Waarom zouden christenen dan precies aan de goede kant staan?

Er zijn er ook die op deze site komen omdat ze zoekende zijn. Misschien herken jij er ook wel iets van. Je hebt het gevoel dat er iets moet zijn, je wilt graag weten Wie de echte God nu eigenlijk is, je hebt wel eens het gevoel dat je bij Jezus moet zijn – maar dan toch die twijfel. Zit je hier wel goed, vergis je je niet? Hoe kom je nu verder?

God maakt Zich bekend
Het eerste is: niemand kan bedenken Wie God is. Niemand kan zeggen: ‘ik ben zo slim, ik heb gelijk, en de rest vergist zich’. God is véél te groot voor een klein mensenverstand. Stel je voor dat een mier zou kunnen denken en het verschijnsel ‘mens’ wil onderzoeken. Zo’n mier kan toch nooit bedenken hoe een mens in elkaar steekt! De ene mier denkt dat een mens een oerwoud is: alleen maar haren. De andere mier denkt dat een mens maar een paar centimeter hoog is: hij klimt de voet op en is er ook zo weer af. De andere mier denkt dat een mens oneindig dik is: er komt geen einde aan als hij rondjes maakt om zijn buik. Weer een andere mier heeft geen tijd om te denken, maar wordt verpletterd onder zijn gewicht…

Begrijp je nu, dat alle mensen iets anders zeggen? Als mensen alleen maar afgaan op hun eigen bedenksels en ervaringen, dan blijft iedereen steken in een héééél klein stukje van God. En als al die mensen dan gaan zeggen: ‘maar ik heb gelijk!’ – dan heeft God alle reden om die hoogmoedige mensjes uit te lachen. De enige mogelijkheid om te weten Wie God is, is dat God Zich bekend maakt, openbaart. Dus de enige manier waarop wij weten of onze kennis van God wel klopt, is als wij weten wat wij het van God ontvangen. Wat is daarvoor nodig?

Openbaring
Wij kunnen alleen van God weten, als God het ons wil laten weten. Dan moet Hij vanuit Zijn Goddelijke verstand afdalen tot ons niveau, zoals een moeder brabbelt tegen een baby om contact te maken. Dat hoeft Hij niet te doen. Het is wel zo: als het zin heeft om God te zoeken, dan moet je zoeken naar Zijn openbaring.

Wij zijn er diep van overtuigd, dat Hij Zich bekend gemaakt heeft in de Bijbel. Van a tot z is dat een weergave van Wie God is en hoe Hij met mensen om gaat. De onmetelijk grote God is hier (op allerlei manieren) afgedaald tot ons niveau. De Bijbel is daarom zeer menselijk – maar tegelijk volstrekt Goddelijk.

Het allerduidelijkst heeft God bekend gemaakt Wie Hij is door Jezus Christus. Hij was zelf God, maar werd ook mens. Onbegrijpelijk, wij hadden dit nooit kunnen bedenken. De enige Die in die positie is is God. Hij heeft dit bedacht en bewerkt. Wie Jezus ziet, ziet een mens Die je kunt kennen, en die ziet gelijk God, met al Zijn Goddelijke eigenschappen.

Gebed
Bidden kan heel veel betekenen. Maar bij het onderwerp dat we nu bespreken is vooral van belang: vragen of God Zich bekend maakt. Het is niet erg om onzeker te zijn over je eigen geloof. Het is wel erg, als je weigert om ermee naar God te gaan:

Als je denkt: maar ik geloof tòch dat ik het wel goed heb, en ik heb geen zin om er verder over na te denken.
Of als je denkt: je kunt het toch nooit weten, en ik heb geen zin om er moeite voor te doen.
Zeg maar in stilte tegen God, iets als het volgende: ‘Grote God, ik merk om mij heen en in mijn binnenste dat er Iets/Iemand moet zijn, dat God bestaat. En ik geloof ook dat ik Jezus nodig heb. Maar ik ben zo onzeker van mijzelf. De Enige Die mij zekerheid kan geven bent U. Maakt u het mij duidelijk Wie u bent en dat ik zeker kan zijn van U?

Ervaring
Hoe kun je nu weten dat je je niet vergist als je in de Bijbel gelooft? Hoe kun je antwoord verwachten op je gebed?

 • God wil zorgen voor een diep geloof van de waarheid van Zijn Woord. Dit is het werk van de Heilige Geest. In het lezen van de Bijbel geeft Hij je het besef: ‘dit is waar’. Dat is geen eigenwijsheid, geen gevoeligheid, maar een diepe overtuiging, een hemelse overtuiging.
 • God wil bevestiging geven over Zijn Woord. In je leven ga je merken dat alles wat er in de Bijbel staat waar is. Dat begint doorgaans bij je eigen situatie. De Bijbel is eerlijk over de mens: zondig van top tot teen. Je voelt: er is niets en niemand die zo precies weet wie ik ben als de Bijbel en de God van de Bijbel. Maar dat mag je ook leren over de liefde en de vrede die God geeft. Over de waarheid van Zijn beloften. Over Zijn trouwe zorg.

Het christelijk geloof (de Bijbel) is niet waar ‘omdat ik het zo voel’. De Bijbel is waar omdat die van God komt. Maar voor jezelf krijg je wel zekerheid, omdat je het ook ervaart. Wat God in de Bijbel zegt en wat je eigen ervaring is gaan samenvallen.

Mag ik het nog anders zeggen: je kunt nooit echte, levende zekerheid hebben als je niet voor deze God wilt buigen; als je niet jezelf onvoorwaardelijk aan Jezus wilt toevertrouwen. Dat heet bekering.

Aanvullende bevestiging
Er zijn heel veel andere dingen te noemen. Dit zijn geen bewijzen in de volle zin van het woord, maar wel een bevestiging voor iedereen die bereid is om echt te luisteren wat God over Zichzelf zegt. Deze dingen maken het ook makkelijker, om aan anderen te laten horen dat het christelijk geloof geen onzin is.

 • Voorbeelden van gelovigen uit het verleden.
 • Mensen die in hun leven hoorbaar en zichtbaar maken wat Jezus voor hen gedaan heeft.
 • De liefdadigheid, die in de meeste gevallen zijn wortels heeft in het christelijk geloof.
 • De vreedzaamheid waarmee christenen onder vervolging leven.
 • De grote meerwaarde van de Bijbel boven de Koran.