Waarom wordt mijn gebed niet verhoord?

Waarom wordt mijn gebed niet verhoord?

Je stelt een heel open vraag. Het is niet duidelijk wat het precies is waar je om bidt. Daarom kan alleen een algemeen antwoord gegeven worden. God hoort alle gebeden. Maar God doet niet altijd wat wij willen. Ouders zullen als het goed is, altijd naar hun kinderen luisteren. Maar ze doen niet altijd wat de kinderen willen. Soms vraagt een kind iets, waarvan de ouders weten dat het niet goed is voor dat kind. 

Het kan zelfs zo zijn dat ouders iets beloofd hebben, maar dat het moment waarop dat kind de belofte vervuld wil zien, niet een goed moment is voor dat kind. Dat kan bijvoorbeeld gelden als de ouders een snoepje hebben beloofd, en het kind wil dat vlak voor het eten hebben.

Dit voorbeeld zal duidelijk zijn. In de verhoring van onze gebeden ligt dat moeilijker: God geeft namelijk niet altijd wat wij vragen of geeft geen antwoord waarom Hij bepaalde dingen ons niet geeft. Misschien dat je wel bidt om genezing van een ernstige ziekte en je geneest niet: dan zouden jij en ik graag antwoord willen hebben waarom niet. En daar geeft Hij geen antwoord op en kan ik ook geen antwoord op geven. Maar het is wel zo dat het aanhoudende gebed je dichter bij Hem brengt en afhankelijk van Hem maakt. Een kind dat weet dat het alles aan zijn ouders mag vragen, zal dat ook voortdurend doen. Dat blijft het doen, ook wanneer het niet altijd alles krijgt wat het kind wil hebben. Maar daarin laat het kind wel de afhankelijkheid zien. En dat ziet de Heere God zo graag: dat wij afhankelijk van Hem zijn. Dit neemt niet weg dat het heel moeilijk kan zijn dat God bepaalde gebeden niet verhoort. Welke omstandigheden hier ook achter zitten, veel sterkte daarin gewenst en blijf bidden, ook als je denkt dat God (nog) niet verhoort.