Wat gebeurt er na hun dood met mensen die nooit van Jezus hebben gehoord?

Wat gebeurt er na hun dood met mensen die nooit van Jezus hebben gehoord?

Wat gebeurt er na hun dood met mensen die nooit van Jezus hebben gehoord, bijvoorbeeld mensen die 100 jaar voor Jezus zijn geboren of mensen die in een islamitische cultuur zijn opgegroeid?

Je stelt een spannende en moeilijke vraag over de eeuwige bestemming van mensen buiten het christelijk geloof. Een aantal opmerkingen over deze vraag:

De Bijbel vertelt ons dat alleen Jezus onze Redder kan zijn en dat we een persoonlijk geloof in Jezus nodig hebben om in Zijn werk en in Zijn opstanding te delen. Een tekst als Joh. 3:36 zegt heel duidelijk dat we alleen behouden worden door het geloof en dat we zonder geloof onder Gods toorn blijven.

De Bijbel vertelt ons ook dat de verantwoordelijkheid van iemand onder het evangelie veel groter is dan van iemand die niet onder het evangelie heeft geleefd (Rom. 2:14). Wie niet onder het evangelie heeft geleefd, is niet verantwoordelijk voor de verwerping van de Heere Jezus Christus. Het is vreselijk als iemand het evangelie wel kent, maar het bloed van Jezus onrein acht.

Gelovigen in het Oude Testament, voor de komst van Jezus, kennen hem niet zoals wij Hem, na Zijn komst, kennen. Maar ze kenden hem wel door de vele beloften en verlangden naar Zijn komst.

Over de eeuwige bestemming van hen die nooit over Jezus gehoord hebben, is in het verleden veel gespeculeerd. Persoonlijk ben ik huiverig voor al deze speculaties. Wij hebben het Woord van God dat met grote ernst zegt dat we behouden worden door Christus en dat we buiten Jezus niet gered kunnen worden. Dat geeft een grote drang om wereldwijd zending te beoefenen. We lezen dat Paulus in Hand. 26:18 zegt dat hij geroepen is om heidenen het evangelie te verkondigen om hen te bekeren van de duisternis tot het licht, opdat zij vergeving zouden ontvangen. Dus heidenen hebben vergeving en bekering nodig. Laten we het houden bij de dingen die duidelijk zijn en de verborgen dingen bij de Heere laten. Onderwijl mogen we ons verwonderen dat wij met het evangelie in aanraking komen. Een geweldig voorrecht en een geweldige verantwoordelijkheid.