Wat is het verschil tussen besnijden en dopen?

Wat is het verschil tussen besnijden en dopen?

Bij de Joden worden de kinderen besneden, bij de meeste christenen worden zij gedoopt. Ze ontlenen het allebei aan de Bijbel. Waar komt dat verschil vandaan?

Hier zien we het effect van het feit, dat de Bijbel twee delen heeft: Oude en Nieuwe Testament (zie ook een vorige vraag over het vieren van de sabbat of de zondag). Het ging bij de besnijdenis en het gaat in de doop om een verwijzing naar dezelfde genade van God. Dan kun je inderdaad aan Zijn ‘verbond’ denken (dat is: de beloften waarmee Hij Zichzelf als het ware aan mensen komt geven).

Joden laten zich besnijden, omdat zij zich alleen aan het eerste deel houden. Christenen laten zich niet besnijden, omdat zij zien dat Jezus dit vervuld heeft (zie bijvoorbeeld Galaten 5:2). Christenen laten zich dopen, omdat dit terugverwijst naar het werk van Jezus. Dus de besnijdenis wees vooruit naar Hem toe, daarom gebeurt het bij ons niet meer. De doop wijst terug naar Hem, daarom gebeurt dit bij ons juist wel! Als er een kind gedoopt wordt, dan mag iedereen die het ziet er vast van overtuigd zijn, dat Jezus echt gestorven is om de zonden weg te nemen, en dat ook dit kind daarvoor bij Hem terecht kan.
 
Kortom: het ging bij de besnijdenis en het gaat in de doop om een verwijzing naar dezelfde genade van God. Dan kun je inderdaad aan Zijn ‘verbond’ denken (dat is: de beloften waarmee Hij Zichzelf als het ware aan mensen komt geven).