Zijn alle godsdiensten niet hetzelfde?

Op het eerste gezicht zijn er inderdaad overeenkomsten tussen de verschillende godsdiensten: het geloof in een ‘hogere macht’, het geloof in een hiernamaals, het belang van normen en waarden. Maar er zijn ook grote verschillen. Je zult dat ook terug zien bij de aanhangers van de godsdiensten – als die tenminste echt leven uit wat ze geloven.

Wat zijn dan de unieke punten van het christendom? Het zijn er vele, maar we noemen de belangrijkste:

  1. Hoe word je verlost? In alle andere godsdiensten is verlossing uiteindelijk iets waar je zelf voor moet zorgen. Door genoeg goede daden te verrichten, of door de verlichting te bereiken, of… Maar wij mogen belijden: God zorgt voor bevrijding, helemaal. Wij hoeven niet naar God op te klimmen, maar Hij is naar ons afgedaald. Hoe dan? Door Jezus Christus. Hij is gekomen om verloren mensen uit de diepte te redden.
  2. Wie is God? In andere godsdiensten is God óf heel verheven (soms bijna onbereikbaar), óf juist heel nabij (soms deel van jezelf). In het christendom is Hij het beide: hoog verheven, en toch nabij. Dit wordt het duidelijkst in Jezus Christus, Die God was, maar toch mens werd. Zo is God dicht bij ons gekomen, zodat wij tot God kunnen komen.
  3. Wat is de bron? Verschillende godsdiensten hebben een heilig boek of heilige boeken. Maar de Bijbel is anders dan andere heilige boeken. Het is namelijk de weergave van Gods handelen in de loop van de geschiedenis. Al zou Boeddha nooit geleefd hebben, het boeddhisme zou niet veranderen; al zou Mohammed nooit geleefd hebben, Allah had zijn boek ook wel aan een ander kunnen geven. Maar in de bijbel: zoals het historisch gegaan is, zó zegt het iets over Wie God is. Het duidelijkst zie je dat ook hier in Jezus Christus: Hij leefde, stierf en is opgestaan. Dus: niet alleen wat God zegt is belangrijk, maar ook wat God gedaan heeft.

Dit alles geeft de zekerheid: verlossing is niet maar een idee, een mooi verhaal – waar je ook in teleurgesteld kunt raken. Nee, het is werkelijkheid. Daarmee kun je leven en sterven.

<< Terug