Als God almachtig is, waarom heeft hij dan het kwaad en de zonde toegestaan?

Als God almachtig is, waarom heeft hij dan het kwaad en de zonde toegestaan?

Over deze vraag is al veel nagedacht. God is inderdaad de almachtige Schepper, die beslist over alles wat er gebeurt, zowel goed als kwaad. Maar waarom staat God dan toe dat er verkeerde en vreselijke dingen gebeuren?
 
Als eerste zou ik je willen zeggen: vorm je geen verkeerd beeld van Wie God is.

God is geen onbewogen toeschouwer. Het is waar dat God in de hoge hemel woont en dat Hij heilig is. Maar in de Bijbel staat ook: God maakt de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde levend (profetie van Jesaja, 57, 17). God zal alle tranen van hun ogen afwissen (Openbaring aan Johannes, 21). Degenen die treuren zullen vertroost worden. Degenen die hongeren en dorsten (dat wil zeggen, heel erg verlangen) naar de gerechtigheid zullen verzadigd worden. (evangelie van Mattheüs, 5, 1-12) God is ook geen meedogenloze rechter die zonder omkijken straft. Het is waar dat God wie schuldig is zeker niet onschuldig houdt en verkeerde daden vergeldt. Maar Hij vergeeft ook de zonde (Exodus, 34, 7). Zoals je ziet noem ik een aantal bijbelteksten; hebt u een Bijbel? Zo niet, dan kunt u deze via de website gratis aanvragen. U kunt ook een gratis bijbelcursus aanvragen.)

Toen God de wereld maakte, was er geen kwaad en geen zonde. De dood volgde op de eerste zonde van de eerste mensen tegen God. Maar daarvoor was de aarde helemaal goed! (Genesis, 3)

We kunnen de liefde van God vooral zien in Jezus. God is zo vol liefde voor de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven om ons te verlossen van het kwaad en de zonde (1 Johannes, 4, 9). Jezus’ dood aan het kruis is een verzoening voor onze zonden, en van iedereen die in Hem gelooft.

Door de verlossing van Jezus verwachten we een nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarin geen dood, geen verdriet meer zal zijn. Totdat deze er komt mogen we uitzien naar het moment dat Jezus zal terugkeren.

Als je dit inziet, namelijk dat God heel goed is, dan zul je ook inzien dat God ook heel groot is en dat we niet kunnen begrijpen hoe alles op deze aarde gebeurt. In de Bijbel staat het bijbelboek Job. Daarin gaat het ook over het kwaad en de zonde. God laat daarin zien dat we niet alles begrijpen als Hij aan Job vraagt: ‘Waar was jij toen Ik de aarde haar vaste plaats heb gegeven?’ Waren wij er toen God de ontelbare sterren heeft laten ontstaan? Kunnen wij ervoor zorgen dat het regent of sneeuwt? Kunnen wij de ontelbare dieren en vogels elke dag voeden? (bijbelboek Job, 38-41) De schepping laat zien hoe groot God is en hoe klein wij zijn. We kunnen dus wel de vraag stellen waarom God het kwaad en de zonde toestaat, maar we kunnen deze niet beantwoorden.