Als God bestaat, waarom laat Hij dat dan niet duidelijk merken?

God laat wel degelijk zien dat Hij bestaat. Hij laat dat zien in de schepping; Hij spreekt tot ons in ons geweten; Hij openbaart zich in de Bijbel; en ook door Zijn leiding in ons leven laat Hij Zijn bestaan merken. Het ligt aan ons dat we dat niet zien. Wie zijn ogen sluit voor God ziet Hem niet in de schepping, merkt de kracht van Zijn Woord in de Bijbel niet en hoort Gods stem niet in zijn geweten. Het is nodig dat we onze ogen en ons hart voor God openen.

<< Terug