Is het heelal eindig of niet? Waar begint dan God?

Is het heelal eindig of niet? Waar begint dan God?

God is niet alleen transcendent (buiten onze werkelijkheid), maar ook immanent (binnen onze werkelijkheid). Hij vervult de hemel en de aarde, Hij is de alomtegenwoordige, zodat Hij niet ver bij ons vandaan is. Hij is dichter bij ons dan wij bij elkaar zijn en bij onszelf. Wij kunnen ver bij God vandaan zijn, maar Hij is niet ver bij ons vandaan. Dat is de ervaring van het geloof.

Dank voor je vraag over de (on)eindigheid van het heelal in relatie tot God. We moeten hier drie dingen zeggen. In de eerste plaats: volgens de huidige natuurkundige modellen, is het heelal ontzagwekkend groot – en het wordt nog steeds groter – maar toch eindig. Maar eigenlijk maak dat voor de beantwoording van je vraag niet uit. Dat is het tweede punt: God is altijd groter dan het (on)eindige heelal. We weten nu veel meer over het heelal dan in de tijd dat de Bijbel werd geschreven. We hebben de laatste tientallen jaren vernomen over miljarden sterrenstelsels die elk met miljarden sterren gevuld zijn. En dan nog de kwestie van het heelal dat uitdijt. Dan blijft verbazing over en diep ontzag voor de grootheid van onze God, die hiervan de Schepper is. Nog steeds vervult ons dan datzelfde gevoel als verwoord in die oude psalm: “Als ik Uw hemel aanzie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U gemaakt hebt … Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!” (Psalm 8).

Dan komen we bij het derde punt. Je vraag veronderstelt dat God Zich buiten het heelal bevindt. Als het heelal oneindig zou zijn, is God ook oneindig ver weg. Laat het eens op in je inwerken wat je hiermee zegt! Dan hebben we een God Die onbereikbaar ver weg is en waarvan het nauwelijks voorstelbaar is dat Hij Zich met ons bemoeit en belang zou hebben bij ons leven. Is dat zo? Nee! God is niet alleen transcendent (buiten onze werkelijkheid), maar ook immanent (binnen onze werkelijkheid). Hij vervult de hemel en de aarde, Hij is de alomtegenwoordige, zodat Hij niet ver bij ons vandaan is. Hij is dichter bij ons dan wij bij elkaar zijn en bij onszelf. Wij kunnen ver bij God vandaan zijn, maar Hij is niet ver bij ons vandaan. Dat is de ervaring van het geloof. Opnieuw kunnen we dat verwoorden met een regel uit de psalmen: “De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen” (Psalm 145:18) Zo ervaren we het ook dat het goed is om nabij God te zijn. Daarvoor hoeven we niet in de hemel op te stijgen, maar in het Woord is God net zo nabij als het Woord. Hij ontmoet ons als de sprekende God.

Wonderlijk nietwaar! Laten we Hem aanbidden!