Kerst

Kerst

Kerst

Als je naar de datum kijkt in je agenda, word je altijd herinnerd aan het Kerstfeest! Onze jaartelling begint namelijk bij de geboorte van Jezus. Waarom is Jezus lang geleden geboren? Lees op deze pagina de uitleg van het Kerstfeest.

Verwachting: Advent

Advent betekent letterlijk: komst. De vier weken voor het Kerstfeest noemen we Adventsweken. We zien uit naar het Kerstfeest: de herdenking van Jezus’ komst op aarde! Het Joodse volk zag in het Oude Testament ook uit de komst van de Verlosser. We lezen in de Bijbel dat ze beloften daarvoor kregen. In de Adventsweken wordt er uitgekeken naar het Kerstfeest. Dat lijkt misschien overbodig: Jezus is nu toch al gekomen? Jezus is inderdaad gekomen. Daaraan denken we immers bij het Kerstfeest. Toch wordt niet alleen daarover nagedacht tijdens Advent. Jezus komt namelijk nog een keer naar deze aarde terug. Daar wordt ook bij stil gestaan tijdens deze weken van advent. We verwachten Jezus opnieuw.

Vervulling: Kerst

Op Gods moment kwam de vervulling: Jezus werd geboren in Bethlehem. Hij wordt in een stal geboren, in doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd. Een groepje herders vormt de kraamvisite. Het is bijna een anticlimax: na zoveel eeuwen van mooie beloften, nu dit Kind in een stal. Is Hij wel de Zoon van God? Ja, in díe nederige omgeving lag de beloofde Verlosser!

Waarom was Jezus’ komst nodig?

In ons eigen leven èn in de wereld om ons heen zien we elke dag ellende en onvolmaaktheden. Het lijkt wel of het nooit anders is geweest en nooit anders worden zal. Toch was de wereld in het begin niet zo. God heeft de wereld zó gemaakt dat er vrede was op aarde. God maakte de eerste mensen, Adam en Eva, goed. Ze leefden in vrede met God en met elkaar. God gaf hen de keuze om Hem te gehoorzamen. Adam en Eva kozen ervoor om dat niet te doen door te eten van de verboden vrucht. Alle zonde en ellende in de wereld komt daaruit voort. De mens kan niet meer leven zoals God dat wil. Toch zocht God Adam en Eva op. Hij beloofde verandering: Hij zou voor nieuwe vrede zorgen. Hij beloofde aan hen (en het Joodse volk) dat Hij een Verlosser zou sturen die voor die vrede zou zorgen. Vrede tussen God en de mensen. Deze Verlosser zou wel in staat zou zijn om God helemaal te gehoorzamen, en Hij zou dat bovendien in plaats van anderen doen. Jezus is deze Verlosser. Nog steeds wil Hij mensen verlossen van de zonde.

Was Hij Gods Zoon?

Er staat duidelijk in de Bijbel dat Jezus geen gewoon mens was. Zijn geboorte werd aangekondigd door de engel Gabriël. Jezus werd geboren uit een maagd: Maria. Maria zelf wist heel goed dat dat onmogelijk was! Daarom vroeg zij uitleg aan de engel Gabriël. Deze zei het volgende: ‘De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom, dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden.’ (Lukas 1:35) Toen de aanstaande man van Maria erachter kwam dat ze zwanger was, wilde hij haar verlaten. Alleen een goddelijke boodschap via een droom kon hem daarvan weerhouden. De eerste geboorte-aankondiging werd gedaan door een engel aan de herders in de velden. Zijn geboorte werd bejubeld door engelen, het ‘Ere zij God’ klonk vanuit de hemel. Wijzen (geleerden of magiërs) uit een ver land kwamen Hem eer bewijzen, aanbidden en geschenken brengen. Hij is dus geen gewoon kind, Hij is Gods Zoon! Wat kwam Hij doen? In Jezus kwam God als mens naar deze wereld. Hij wil helemaal hetzelfde zijn zoals wij. Wat een vernedering voor de Zoon van God! Hij leefde zonder zonde in deze wereld en was volledig gehoorzaam aan God de Vader. Dat riep tegenstand op. Vooral van de godsdienstige leiders. Het resulteerde in Zijn dood aan het kruis (Goede Vrijdag). Díe dood vond plaats, zodat Hij kon betalen voor de zonden van alle mensen die in geloof tot Hem vluchten. Daarom vieren we Kerstfeest: omdat God Zijn Zoon naar de aarde stuurde. En dat uit liefde. Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft! Erken jij Hem als jouw Verlosser? Geloof jij in Hem als de Enige, Die jou verlossen kan van zonde en onvolmaaktheid?

Wil je meer weten over de Bijbel en het christelijk geloof?

Bijbelcursus aanvragen

Graag bieden we je de online Bijbelcursus De Brug aan! In deze Bijbelcursus gaat het over bruggen en over dé Brug. In tien lessen openen we samen de Bijbel en ontdekken de kern van het christelijk geloof. Het gaat over God en mens, Bijbel en geloof, leven en dood. We ontmoeten Jezus Christus als de Brug tot het leven. Voor de vragen die je mogelijk hebt, zoeken we in de Bijbel naar antwoorden.