Pasen

Pasen

Goede Vrijdag en Pasen horen bij de belangrijkste feestdagen van het christelijk geloof. Waarom? Wat is er ongeveer 2000 jaar geleden gebeurd?

In de nacht van donderdag op Goede Vrijdag werd Jezus volledig onschuldig in Jeruzalem gevangen genomen. Voor de Joodse rechtbank werd Hij bespot en geslagen. Onschuldig werd Jezus vervolgens door de Romeinse rechter Pontius Pilatus veroordeeld tot de meest wrede en vernederende doodstraf: kruisiging. Daarna werd Jezus daadwerkelijk gekruisigd op Golgotha. Kort voor Zijn sterven riep Hij aan het kruis: “Het is volbracht!” Jezus stierf daarna. Een aantal vrienden hebben Hem van het kruis gehaald en begraven. Hij was dus echt gestorven. In het graf rustte Zijn lichaam van vrijdagmiddag tot zondagmorgen. Drie dagen volgens de Joodse tijdsrekening.

Goede Vrijdag

Waarom liet Jezus Zich bespotten en kruisigen, om vervolgens zelfs te sterven? Had Hij die straf verdiend? Nee, Jezus was volkomen onschuldig. Kon Hij niet ontsnappen aan Zijn vervolgers ontsnappen? Ja, maar Hij wilde deze dood ingaan: Hij stierf voor degenen die in Hem geloven. Plaatsvervangend heeft Hij de straf op de zonde op Zich genomen. Door Zijn leven te geven, nam Hij namelijk de toorn van God over de zonden weg. Door aan het kruis te roepen: “Het is volbracht!” liet Jezus zien dat Zijn taak was voltooid. Zijn lijden en sterven moeten ons raken. Want Hij leed uit liefde voor zondige mensen zoals wij.

Pasen

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. Na drie dagen stond Jezus namelijk op uit de dood. Jezus was dood, maar God heeft Hem opgewekt! Jezus werd levend en leeft nu nog! Een wonder wat voor ons verstand niet te bevatten is!

De soldaten die bij Zijn verzegelde graf de wacht hielden, waren er getuigen van. Deze soldaten waren niet de enige getuigen. Er kwamen ook enkele vrouwen die in de vroegte naar het graf gingen om het lichaam te verzorgen. Zij vonden een geopend graf en lichtten de volgelingen van Jezus in. Jezus verscheen aan Maria Magdalena, en later die dag aan Zijn discipelen. Jezus liet Zichzelf levend aan hen zien. Hierdoor versterkte Hij hun geloof, wat door alle gebeurtenissen zwaar op de proef gesteld was. Zij waren de rest van hun leven getuigen van hun opgestane Heere.

Aan Jezus’ opstanding denken we ook dit jaar weer met Pasen. Deze opstanding is voor ons van levensbelang. Waarom? Nu Jezus is opgestaan, kan Hij aan alle mensen die in Hem geloven, na vergeving van de zonden, een nieuw leven geven. Door deze opstanding van Jezus is er, na de dood van ons lichaam, eeuwig leven mogelijk! Jezus zegt daarover in de Bijbel in Johannes 11:

“Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, al ware Hij gestorven.”

Wil je meer weten over de Bijbel en het christelijk geloof?

Bijbelcursus aanvragen

Graag bieden we je de online Bijbelcursus De Brug aan! In deze Bijbelcursus gaat het over bruggen en over dé Brug. In tien lessen openen we samen de Bijbel en ontdekken de kern van het christelijk geloof. Het gaat over God en mens, Bijbel en geloof, leven en dood. We ontmoeten Jezus Christus als de Brug tot het leven. Voor de vragen die je mogelijk hebt, zoeken we in de Bijbel naar antwoorden.