Leven met God

Leven met God

Verbinding

Helaas gaat het nogal eens fout in relaties tussen mensen. Hoe houd je een relatie goed? Door naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten, tijd te nemen voor elkaar, samen regels op te stellen en je daar aan te houden. Natuurlijk speelt liefhebben en vergeving daarin een grote rol. Relaties zijn erg belangrijk voor mensen want God heeft de mens gemaakt voor relaties. Met elkaar en met Hem. Door het geloof in Jezus wordt de relatie met God hersteld. God vertelt ons in de Bijbel dat Hij zo onze Vader wil zijn. Een Vader die wil vergeven. Een Vader die er altijd is. Hoe leef je met God? Door te luisteren naar God, naar Zijn Woord en regels. Door alles tegen hem te vertellen in het gebed. Zo leef je met God.

Leven met God

Als je leeft met God, ervaar je dat jouw leven in Gods hand ligt. Bij Hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Daar is het veilig, wat er ook gebeurt. Het leven met God vraagt om God lief te hebben boven alles en onze medemens als onszelf. Daarbij zijn de Tien geboden de regel waarnaar je van harte wilt gaan leven, ondanks je soms grote beperkingen. Want die blijven zolang je leeft. Dat mogen wij niet vergeten en ook niet gebruiken als excuus. Omdat het tot eer van God is wil je eraan werken om steeds meer naar die regels te leven. In gebed mag je je zonden belijden en vergeving en hulp van Hem verwachten. In geloof verbonden aan Jezus zal God je altijd horen. God heeft beloofd dat zij die geloven in Jezus Christus eeuwig zullen leven met Hem. De Bijbel wijst je daarin de weg naar het eeuwige leven. Dan ben je pas echt vrij.

Bidden

Leven met God is niet alleen rekening houden met wat Hij van ons vraagt, maar ook leven van Zijn hulp. Je kunt het niet alleen. Je hebt vragen. Je hebt Zijn hulp nodig. Je hebt dagelijks vergeving nodig voor je zonden, de dingen die je fout gedaan hebt. Je hebt dagelijks Gods genade nodig. Leven met God is een biddend leven. Maar wat is bidden? Bidden is erkennen dat Hij er is. Bidden is je in gedachten tot God richten. Jij kunt Hem niet zien, maar Hij is overal en weet van ons af. Dat wonderlijke vraagt om stil zijn voor God. Vouw je handen, sluit je ogen, en vraag: ‘Heere, laat mij zien en leer mij geloven.’ Het is niet alleen vragen, maar ook zeggen dat je wilt luisteren naar Zijn Woord. Dat je Zijn hulp daarbij ook nodig hebt. Maar het is ook danken voor wat je mocht ervaren aan Zijn nabijheid in welke omstandigheden dan ook. Het is de Geest (Heilige Geest) van God die je bidden leert. Je staat er niet meer alleen voor!

En dan?

Wordt je gebed door God gehoord als je in Hem gelooft? Worden al je gebeden door God gehoord? Als je dat niet ervaart, dan wordt het spannend. Je geloof wordt op de proef gesteld. En alleen een oprecht geloof zal zich in gebed nog meer tot God richten. Daarom, laat je dan niet van de wijs brengen, maar open de Bijbel en ontvang moed. Verloopt je leven dan zonder teleurstelling, verdriet of lijden? Nee, maar God hoort! Leven met God is ook danken voor wat Hij je geeft, of het nu precies is waar je om gebeden hebt of niet. In de wetenschap dat Hij weet wat het beste voor jou is. Krijg je wat je wilt? Ja! Wel moeten we, als afscheid van deze aarde, sterven. Maar in gedachten mag je al zicht krijgen op dat Vaderland waar het Leven is. Zonder einde, zonder tegenstellingen. Als je verlangt bij God te zijn, krijg je ten slotte alles wat je wilt. Want bij God te zijn is alles!

Wil jij hier een gesprek over aangaan, of meer informatie?

Laat het ons weten

Jij bepaalt zelf hoe; per mail, telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek.