Wat is de Joodse achtergrond van het Paasfeest?

Pasen is van oorsprong een Joods feest: Pesach. Het herinnert aan de uittocht van het volk Israël uit het land Egypte, lang voor de komst van Jezus. Daar hadden ze als slaven geleefd, tot ze door God werden bevrijd. De Israëlieten herdachten elk jaar deze bevrijding uit de slavernij, door het vieren van het Pesach-feest. Daarbij werden lammetjes geslacht en werden er speciale ongezuurde broden gegeten.

Zoals het volk Israël gered werd uit de slavernij van Egypte, zo wil God mensen redden uit de slavernij van de zonde. Slavernij, want zonden kunnen je stevig in de greep houden.

Zoals onschuldige lammetjes werden geslacht, zo is ook Jezus onschuldig gedood om de straf voor onze zonden te dragen. Jezus was echter geen willoos slachtoffer, maar nam bewust de straf op zich die wij hadden verdiend. Opdat een ieder die in Jezus gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft (Johannes 3:16).

<< Terug