Wat is de boodschap van hemelvaart?

Wat is de boodschap van hemelvaart?

De hemelvaart van Jezus betekent dat Hij teruggaat naar Huis, naar Zijn Vader. Op aarde heeft Jezus Zijn opdracht voltooid. Wat was Zijn taak? Verlossen. In de eerste brief van Johannes lezen we in hoofdstuk 3 vers 8: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Dit werk heeft Hij volbracht door aan het kruis van Golgotha te lijden en te sterven. Zijn opstanding uit het graf, op paasmorgen, bewees dat Hij de Overwinnaar was en dat de duivel verloren had. Hemelvaart betekent: God de Vader ontvangt Zijn Zoon met alle eer en glorie in de hemel.

Wat is de boodschap en betekenis daarvan voor ons? Dat is mooi verwoord in het volgende gedicht: God enkel Licht, Voor Wiens gezicht Niets zuiver wordt bevonden, Ziet ons bevlekt, Met schuld bedekt, Misvormd door duizend zonden. Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon Heeft tot Uw troon De weg ons weer ontsloten. De terugkeer van Jezus naar Zijn Vader opent ook voor ons de weg tot God de Vader in de hemel. Daar, in de hemel, bidt Hij – ook nu! – voor Zijn volgelingen en vanuit die hemelse glorie stuurde Hij de Heilige Geest. De Heilige Geest wijst zondaren op Jezus, leidt hen tot Jezus leidt en maakt hen één met Hem, ook vandaag!