Jezus

Hoe word je echt gelukkig?

Om echt gelukkig te worden, moet de relatie met God hersteld worden. Onze relatie met God is verstoord. Ons leven is niet op God gericht, maar op onszelf. Dat is de kern van zonde. Het zal je zelf nooit lukken om je aan de greep van de zonde te ontworstelen. Daarom heeft God ingegrepen: Hij heeft Zijn Zoon Jezus naar deze aarde gestuurd. Jezus is de Redder van de zonde en door het geloof in Hem wordt de relatie met God weer hersteld.

Wie is Jezus?

Jezus is de Zoon van God en daarom is Hij Zelf ook God. Door een wonder werd Hij – zonder menselijke vader – geboren als mens uit Zijn moeder Maria. 33 jaar heeft Hij op aarde geleefd en geleden, om uiteindelijk, vrijwillig aan het kruis te sterven. Na drie dagen stond Hij op uit de dood, om vervolgens na veertig dagen terug te gaan naar de hemel. Daar is Hij nu nog steeds, totdat Hij weer terugkomt om de wereld te oordelen. 

Bestaat God wel, je kunt hem toch niet zien?

God bestaat zeker! Maar Hij bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft.

Dat is één manier, waarop we er zeker van kunnen zijn dat God bestaat: Hij heeft in de schepping zichzelf laten zien. In het bijzonder in de mens, die naar het beeld van God geschapen is. God heeft zich ook meer persoonlijk laten zien aan heel veel mensen in de geschiedenis. De Bijbel doet verslag van deze openbaringen van God.  Het meest direct heeft God zich laten zien in Jezus. Hij is Gods Zoon, en in Hem heeft God zich in menselijke gedaante getoond.

Ook  nu nog laat God Zijn aanwezigheid merken aan ieder die Hem zoekt.

Hoe moet je de Bijbel lezen?

De bijbel begint bij de schepping. Eerst wordt beschreven hoe God alles  heeft gemaakt: zeer goed. Maar zo is het niet gebleven: de eerste mensen hebben de relatie met God verstoord, omdat ze zelf gelijk aan God wilden zijn. Daardoor is de zonde in de wereld gekomen.

Later maakte God een nieuw begin met Abraham: Hij riep hem en sloot een verbond met hem. Uit hem kwam het volk Israël voort. Het eerste deel van de Bijbel – het Oude Testament – gaat over de geschiedenis van dit volk. Telkens verbrak het volk Israël de relatie met God. Maar God liet hen niet los. Hij strafte hen en stuurde verlossers. De definitieve verlossing was er echter niet. Die komt in het tweede deel van de Bijbel: het Nieuwe Testament. Dit gaat over Jezus, de werkelijke Verlosser, die verlost van de zonde. De evangeliën – Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes – beschrijven Zijn leven, sterven aan het kruis, en opstanding uit de dood. In de brieven die daarna in de Bijbel staan wordt de betekenis hiervan duidelijk gemaakt: de dood van Jezus is het plaatsvervangend offer voor de zonde en Zijn opstanding een nieuw begin! Jezus is nu in de hemel. Het wordt werkelijk goed als Jezus daarvandaan terugkomt, om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken.

Als eerste kennismaking met de Bijbel kun je het beste beginnen met het lezen van de evangeliën.