Bestaat God wel, je kunt hem toch niet zien?

God bestaat zeker! Maar Hij bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft.

Dat is één manier, waarop we er zeker van kunnen zijn dat God bestaat: Hij heeft in de schepping zichzelf laten zien. In het bijzonder in de mens, die naar het beeld van God geschapen is. God heeft zich ook meer persoonlijk laten zien aan heel veel mensen in de geschiedenis. De Bijbel doet verslag van deze openbaringen van God.  Het meest direct heeft God zich laten zien in Jezus. Hij is Gods Zoon, en in Hem heeft God zich in menselijke gedaante getoond.

Ook  nu nog laat God Zijn aanwezigheid merken aan ieder die Hem zoekt.

<< Terug