Heeft Jezus wel echt geleefd?

Regelmatig gaan er stemmen op, soms zelfs binnen de kerk, dat Jezus niet echt zou hebben bestaan. Een gedachte die in de Bijbel al werd genoemd én bestreden. Maar ook buiten de Bijbel zijn er veel bronnen die het bestaan van Jezus bevestigen. In totaal zijn er ongeveer twintig verschillende authentieke bronnen uit de eerste 200 jaar na Zijn dood. Dat zijn er veel meer dan over bijvoorbeeld Julius Caesar. Al die bronnen liggen ook veel dichter bij de tijd waarin Jezus geleefd heeft, met hooguit enkele tientallen jaren verschil. Wat we van Alexander de Grote weten, is pas een paar eeuwen na zijn dood opgeschreven. Toch twijfelt niemand aan zijn bestaan. Eén van de belangrijkste bronnen voor het bestaan van Jezus komt bovendien uit vijandige kringen: de Joodse schriftgeleerden, die met afschuw over Hem schrijven, maar Zijn bestaan wel bevestigen. Andere bronnen uit de Romeinse tijd zijn de christenen duidelijk vijandig gezind, maar ze ontkennen op geen enkele manier het bestaan en de kruisdood van Jezus.

<< Terug