Was Jezus echt mens én God?

Ja, Jezus is altijd al Gods Zoon geweest. Dat gaat ons menselijk begrip te boven. Wij kunnen ons niet voorstellen dat iets of iemand geen begin heeft. Maar in de Bijbel spreekt God er Zelf wel zo over. Op de door God voorbestemde tijd heeft Jezus, door geboren te worden uit Maria, een menselijk lichaam aangenomen. Omdat door een mens de zonde in de wereld kwam, moest ook de straf door een Mens gedragen worden. Doordat Hij én mens, én God was, kon Hij zonder zonde leven, om onschuldig gestraft te worden.

<< Terug