Wat is nu eigenlijk verzoening?

We kennen allemaal wel van die moeilijke situaties, waarin mensen door ruzie of onbegrip elkaar niet meer willen zien. Heel moeilijk is zo’n scheiding, als één van de partijen wél contact wil, maar de ander weigert. Soms, na een lang proces, komt men tot elkaar. Water bij de wijn, zand erover, vergeven en vergeten. Maar niet zelden is het een wankel evenwicht en worden bij de eerste de beste gelegenheid de oude koeien weer uit de sloot gehaald.

Dat is niet de verzoening zoals God het wil. Ook God wil de scheiding tussen Hem en de mensen weer herstellen, verzoenen. Die verzoening heeft twee elementen, die allebei door God Zelf worden uitgevoerd.

Wat doet God dan? In de eerste plaats wordt de toorn van God over de zonde gestild, omdat Jezus de straf op de zonde op Zich heeft genomen. Dat is wat God doet aan Zijn kant van de kloof. In de tweede plaats vergeet en vergeeft God daadwerkelijk al onze zonden en denkt daar nooit meer aan. God ziet ons dan alsof wij nooit ook maar één keer tegen Hem gezondigd hebben, het is volledig uitgewist. Dat is wat God doet aan onze kant van de kloof. Zo herstelt God de relatie tussen Zichzelf en zondaren. Beide elementen worden door het lijden en sterven van Jezus werkelijkheid. Jezus droeg plaatsvervangend de straf, en plaatsvervangend vervulde Hij de eisen van Gods wet.

Alleen door het geloof in de Heere Jezus als Zaligmaker, krijg je persoonlijk deel aan de verzoening. Tot dat geloof roept God iedereen op door het evangelie te laten horen. Hijzelf geeft dat geloof ook door de Heilige Geest.

<< Terug